Thiết kế thi công nhà hàng ChiFan

Thiết kế thi công nhà hàng ChiFan

Nhà hàng cafe
Investor:                              Mr. Khoi
Location:                              71, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Commingsoon:                      11/2019
Site area:                             500 m2
Design, contrustion:              5AArchitects
Principal Architects:               Nguyễn Tiến Dũng