Thiết kế thi công nhà phố Mỗ Lao

Thiết kế thi công nhà phố Mỗ Lao

Khác
Investor:                              Mr. Thắng
Location:                              Số 26, đường 18m, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội
Site area:                             700 m2
Design, contrustion:              5AArchitects
Principal Architects:               Nguyễn Tiến Dũng