Thiết kế thi công Nhà hàng Jeon Bok

Thiết kế thi công Nhà hàng Jeon Bok

Khác
Investor:                              Mr. Công
Location:                              M8, Vinhomes Metropolis, Kim Mã
Site area:                             350 m2
Design, contrustion:              5AArchitects
Principal Architects:               Nguyễn Tiến Dũng