Nón House

Nón House

Nhà ở biệt thự

Owners/Chủ nhà: Anh Linh
Location/Địa điểm: Hải Dương, Việt Nam
Project Year/Năm Thiết kế thi công: 2019
Area/Diện tích: 300m2
Design Construction/Thiết kế thi công: 5AArchitects