Thi công Quán cafe Cincin
Investor/ chủ đầu tư: Ms. Giang
Location/ địa điểm: 22, Nguyễn Quang Bích, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Project Year/ năm hoàn thành: 2016
Area/ quy mô diện tích: 150.0 m2
5ATeam Design: Kts. Nguyễn Tiến Dũng, Kts. Phạm Phương Anh
5AConstruction Team: Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Đức Chung