Thi công phòng khám Nha khoa Nam Đô
Investor/ chủ đầu tư: Dr.Mạnh
Location/ địa điểm: Nam Đô, Trương Định, Hà Nội
Project Year/ năm hoàn thành: 2017
Area/ quy mô diện tích: 100.0 m2
5ATeam Design: Kts. Nguyễn Tiến Dũng, Kts. Phạm Phương Anh, Trần Vinh, Phương Thảo
5AConstruction Team: Nguyễn Tiến Mạnh, Nguyễn Đức Chung

Hình ảnh thi công thực tế Phòng khám Nha khoa Bác sĩ Ngô Đức Mạnh, Khu Đô thị Nam Đô, Trương Định, Hà Nội