Thi công quán Cafe Kims Coffee

Ảnh quá trình thi công Quán cafe Kims Coffee.

Investor/chủ đầu tư: KimsNgon.
Location/địa điểm: Trần Kim Xuyến, Hà Nội, Việt Nam
Project Year/năm hoàn thành: 2018
Area/diện tích: 250.0 m2
Design Construction/thiết kế thi công: 5AArchitects
Chủ trì: Kts.Nguyễn Tiến Dũng
5ATeam: Kts. Phương Anh, Tiến Mạnh, Đức Chung, Đức Bảo, Minh Huy.

Phương án thiết kế chúng tôi đăng tại bài viết: thiết kế nhà hàng Meatplus độc đáo với thác nước trong nhà.