Investor/chủ đầu tư: Mr. Hans
Location/địa điểm: Ham Nghi, Ha Noi, Viet Nam
Project Year/năm hoàn thành: Tháng 5, 2018
Area/diện tích: 450.0 m2
Design Construction/thiết kế thi công: 5AArchitects
Chủ trì: Kts.Nguyễn Tiến Dũng
5ATeam: Kts. Phương Anh, Tiến Mạnh, Đức Chung, Đức Bảo, Minh Huy.

Ảnh quá trình thi công nhà hàng CHINGU Số 10, Ngõ 1, Trần Văn Lai, Mễ Trì, Hà Nội