Thiết kế văn phòng công ty Thái Hương

Investor/chủ đầu tư: Công ty TNHH Thai Huong.
Location/địa điểm: Tầng 3, tòa nhà Himlam, Tp Bắc Ninh, Viet Nam
Project Year/năm hoàn thành: 2018
Area/diện tích: 1800.0 m2
Design Construction/thiết kế thi công: 5AArchitects