Thiết kế tòa nhà văn phòng 9 tầng

Investor/chủ đầu tư: Anh Minh.
Location/địa điểm: 21, Hoàng Văn Thái, Ha Noi, Viet Nam
Project Year/năm hoàn thành: 2018
Area/diện tích: 1800.0 m2
Design Construction/thiết kế thi công: 5AArchitects