Farina Office Design
Investor: Farina Food Company
Location: Bac Ninh, Viet Nam
Project Year: 2015
Area: 525.0 m2
Design by: 5AArchitects

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên