789 Office

Investor/chủ đầu tư: 789 Company
Location/địa điểm: 147, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Project Year/năm hoàn thành: 2013
Design Construction/thiết kế thi công: 5AArchitects

Thiết kế Nội thất Tòa nhà văn phòng 147 Hoàng Quốc Việt.