Owners/Chủ nhà: Anh Hùng Dung
Location/Địa điểm: Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái, Việt Nam
Project Year/Năm Thiết kế: 2016
Area/Diện tích: 200m2
Design Construction/Thiết kế thi công: 5AArchitects


Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên