Owners/Chủ nhà: Anh Sơn
Location/Địa điểm: Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
Project Year/Năm Thiết kế thi công: 2017
Area/Diện tích: 300m2
Design Construction/Thiết kế thi công: 5AArchitects

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên