Biệt thự vườn Bắc Giang

Owners/Chủ nhà: 
Location/Địa điểm: 
Project Year/Năm Thiết kế: 2018
Area/Diện tích: 1000m2
Design Construction/Thiết kế thi công: 5AArchitects