Thiết kế tiệm bánh Adela

Investor/chủ đầu tư: AdelaBakery.
Location/địa điểm: Tầng 1The Manor, Mễ Trì, Ha Noi, Viet Nam
Project Year/năm hoàn thành: 2017
Area/diện tích: 50.0 m2
Design Construction/thiết kế thi công: 5AArchitects