Đại Thắng Church Design
Investor: Đại Thắng Church
Location: Yen Bai, Viet Nam
Project Year: 2017
Area: 450 m2
Design by: 5AArchitects
Construction: 5AArchitects

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên